top of page
Hiking in Nature

FRÅN JORDENS

ALLA HÖRN

Social Sustainability - Aecus-CSR
 

Social Sustainability handlar om den sociala hållbara utvecklingen som är en stark grund inom vårt företag. Vi ser det till vår fördel att arbeta redan från grunden med ett hållbart perspektiv att kunna tillgodose våra behov utan att befara kommande generationers behov. Inom vår bransch har vi en stor inverkan på samhället och har med AecusCSR valt att arbetade med välgörenhet, miljön och mångfald.
 

Mångfald
 

Med vårt unika koncept stärker det mångfalden inom taxi branschen, vi tolererar ej någon form av könsdiskriminering och anställer efter behov och har därför valt att könsfördelningen är 100% kvinnor som arbetar som chaufförer. Vi har andra roller för män och kvinnor och hoppas inom kort att kunna expandera. Vi anställer från jordens alla hörn och ser olika etniciteter till vår fördel då det är meriterande att kunna olika språk då man dagligen möter på kunder från jordens alla hörn.
 

 

Miljön
 

Sverige ansvarade år 2019 för 51 miljoner ton utsläpp av växthusgaser, vi som taaxi aktörer anser att det är av stor vikt att fokusera på miljön och bör ej ses som en kostnadsfråga. Därför kör vi med Mercedes Benz Hybrid bilar, mindre brus i staden som stör den biologiska mångfalden, mindre utsläpp som påverkar samhället i längden och många andra faktorer. Till 2030 ser vi som vårt mål att vara helt fossilfria.
 

 

Välgörenhet
 

I läsande stund har vi ett samarbete med bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg, val av organisation beror på att det framför företagets syfte. Vi arbetar för kvinnors rätt i samhället, att kunna ta ett steg in i en mansdominerad bransch. Vi arbetar för jämställdhet på alla nivåer, Taxi branschen, it branschen etc.

AecusCSR Avslutningsvis med våra mål för mångfald, miljön och välgörenhet är det naturlitvis något vi konstant försöker förbättra och arbeta med. Det gör vi med att utbilda oss och våra chaufförer gällande nya tekniker och trender. Vi ser det som en självklarhet som gynnar oss och våra kommande generationer.

Bidra till en mer hållbar framtid! 

bottom of page